Logo
Mijn 4D MENU

Stedenbouw

1e locatiestudie SportKulturhus

Huis vol Sport

Bouw locatie: Rijssen

Bouwer: -

Opdrachtgever: 4D architecten

Start ontwerp: 2013

Oplevering: ?????

samen spelen, samen delen

Vanuit meerdere hoeken uit sport minnend Rijssen ontstaat de wens naar betere kwaliteit aan overdekte sportvoorzieningen. Voor de ene vereniging kan dit betekenen dat de huidige voorzieningen dusdanig zijn dat versnippering over meerdere locaties plaatsvindt. Een optimalisatie voor deze vereniging waarbij alle activiteiten onder hetzelfde dak plaatsvinden en de stadsgrenzen niet hoeven worden overschreden voor het vinden van zaalruimte geeft niet alleen een duurzame oplossing maar zorgt ook voor een betere organisatie. Voor de andere vereniging kan een samensmelting met de buitensportafdeling van betreffende vereniging zorgen voor meer binding en vergroot dit de eigen identiteit. Wanneer de keuze voor een geschikte locatie vervolgens aansluit bij bestaande buitensportactiviteiten en strategisch wordt gekozen biedt dit ook zeker kansen voor meerdere disciplines en bredere inzetbaarheid op het culturele vlak waarbij de kansen voor de haalbaarheid worden vergroot. Bestaande sporthallocaties (3x) zijn zeer interessant voor binnenstedelijke herontwikkeling en kunnen als inzet worden gebruikt.

 

RIVO:

- Beschikbare uren hallen nemen toe door:

* Constante groei door huidige successen ivm topsportbeleid

* Meer trainingsuren nodig door hoger niveau (jeugd + senioren)

* Respons vanuit clinics die worden gehouden op scholen, koningsspelen en sportdorp (in 2015 hebben zich 90 extra mini's aangemeld)

- Afm. hal, met name hoogte voldoet niet voor eredivisie (heren 1)

- Omzet uit kantine opbrengst niet mogelijk. Veel publiek maar geen omzet (kijk Excelsior)  dit kan contributieprijs drukken.

- Nu versnippering van locaties Reggehal, Stroekeld, Reggesteyn en zelfs naar sporthal Holten (niet Duurzaam) 1 locatie waar alle voorzieningen aanwezig zijn is beter te organiseren!

 

EXCELSIOR' 31

- Heeft inmiddels 16 zaalvoetbalteams!!!

- Ook hier gaat de omzet vanuit de kantine niet naar de vereniging

- Binding met “buitenvoetbal” kan worden versterkt door thuiswedstrijden op De Koerbeld te spelen. Gezamenlijk gebruik kantine!!!

 

Waarom SportKulturhus en niet alleen sporthal:

- Sport verbind mensen.

- Multifunctioneel denken Kulturhus biedt kansen; huiswerkinstituut, repaircafé, jeugdhonk, buurthuis, huisvesting stichtingen + verenigingen, etc…..

- Aansluiting bestaande wijk; buurtfunctie

- Aantrekken commerciële partijen; kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, fysio, fitness, sportzaak, fietswinkel,…

 

Waarom op de Koerbeld:

- De Koerbeld is de overgang van Rijssen naar achterliggend natuurgebied. De aanwezige sportverenigingen beoefenen hun sporten op een unieke locatie. Dit gebied kan nog veel meer sporten huisvesten, zowel buiten- als binnensport. Niet alleen topsport, maar ook breedtesport, mindervalide, jeugd, etc… Wanneer dit in combinatie met een Kulturhus kan worden opgezet waar publieke functies samengaan met commerciële is de optelsom een unieke formule in de vorm van een SportKulturhus op DE plek in Rijssen.

- Start van een ATB route

- Start wandelroutes. Tussen Rijssen en Enter wordt het fietspad ‘s avonds gebruikt als atletiekbaan wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt.

- Locatie voor grote sportevenementen als Pouw Triathlon, Ter Steege Rijsserbergloop en het Fletcher Top Tournooi

 

Beeldvorming mogelijkheden:

A: Locatie huidige hondenrenbaan (3 hectare!!!).

- Hondenrenbaan heeft weinig (geen?) binding met Rijssen. De ruimte die deze plek biedt geeft enorme kansen om de functie van Sport en Kulturhus te realiseren. De letterlijke aansluiting van de aanliggende wijk en het sportgebied in een natuurlijke omgeving rondom dit terrein creëert unieke kansen.

- Dubbele sporthal (1x hoog 1x laag) centraal met multifunctionele voorzieningen.

- Twee extra (kunstgras) velden geven mogelijkheden voor RV (icm RKSV?) en/of de expansie van Excelsior ‘31

- Parkeerproblematiek langs Turfweg oplossen door Sportclub Rijssen een eigen parkeeroplossing aan te bieden.

- Parkeren SportKulturhus en Exclesior ’31 realiseren aan de voorzijde van het gebied.

- ……..

 

B: Locatie huidige zwembad.

- Door bezuiniging vervalt huidige buitenbad in Rijssen

- Ook hier een dubbele sporthal (hoog en laag) met multifunctionele voorzieningen icm zwembad (ipv Excelsior ’31)

- Binnenbad kan blijven bestaan door een combinatie te zoeken met SportKulturhus.

- Combinatie half open binnenbad met aansluitend (verkleind) buitenbad kan een tussenoplossing zijn.

- Parkeren rondom SportKulturhus tot aan atletiekbaan waarbij ook de atletiekvereniging gebruik kan maken van deze voorziening

 

 C: ???

 

Hoe dit mogelijk maken:

- Herontwikkelen bestaande en gedateerde binnenstedelijke sporthal locaties die overbodig zijn.

Lees meer
Vorige Volgende Vorig project Volgend project