Logo
Mijn 4D MENU

Appartementen

14 appartementen met commercieel plint te Almelo

'binnenstedelijke gebiedsontwikkeling'

Bouw locatie: Almelo

Bouwer: Nijhuis Bouw

Opdrachtgever: STJA

Start ontwerp: 2010

Oplevering: 2013

Tekst Ontwerp

De locatie van dit complex is gelegen op de kop van de St. Josephbuurt. Het gebouw verzorgt de overgang vanuit de sprekende gebiedsatmosfeer van de St. Josephbuurt naar de lintbebouwing aan de Ootmarsumsestraat. Tegelijkertijd vormt het gebouw de laatste fase van het winkelcentrum Oostveld. Dit knooppunt van stedenbouwkundige en architectonische verschijningsvormen leent zich uitstekend om de sprekende jaren dertig thematiek van de St. Josephbuurt af te maken en te bekronen, om vervolgens in schaal de aansluiting te verzorgen naar de naastgelegen bebouwing.

 

De visie voor de St. Josephbuurt behelst een gevarieerde en groene woonwijk met uiteenlopende verschijningsvormen. Door de toepassing van diverse woontypologieën en de thematiek van de jaren dertig op de buurt te projecteren is er een grote variëteit in gevelbeelden ontstaan en ontspringt er een levendige buurtkarakteristiek. De St. Josephbuurt kenmerkt zich door de stijlvolle roodbruine baksteen die domineert in de rand van het plangebied in tegenstelling tot het binnengebied die is opgetrokken met een brons-zandkleurige baksteen. Het appartementengebouw dat in de rand van het totale plangebied is gelokaliseerd, is eveneens uitgevoerd met de roodbruine baksteen, waardoor het gebouw harmonieert met de verdere buurt en deze op waardige wijze afsluit of juist aangekondigd. Precies om deze reden is het gebouw, net als de woningen, ook voorzien van een wit gekeimde laag daar waar de ruim overkragende antraciete kap op de wanden aansluit en kenmerkt de gevel zich door plastische accenten en metselwerk verbijzonderingen.

 

De oostelijke kopgevel reageert op het tegenoverliggend pand door een extra bouwlaag in de massa, waarmee de schaalaansluiting tussen de bestaande ‘hoogbouw’ en de kleinschalige St. Josephbuurt wordt verzorgd. Daarnaast zorgt de exclusieve vormgeving van deze gevel ervoor dat ze dominant is in het gebouw en daadwerkelijk als kop gaat functioneren. De verticale metselwerkbanden versterken dit effect en lokaliseren eveneens de entree van de commerciële ruimte op begane grond.

 

Het gebouw is voorzien van strategische plattegronden die ‘kleinschalig wonen’ (±65 m2 BVO) mogelijk maken, maar eveneens met een minimum aan ingrepen in grotere appartementen kan voorzien. Om in deze flexibiliteit ongemakken te voorkomen zijn de meterkasten en c.v. ruimtes alleen toegankelijk gemaakt vanaf de semi-openbare ontsluitingroutes. Naast deze slimme woonplattegronden zijn ook de winkelruimtes flexibel bedacht waarbij onderverdeling mogelijk is. Vanwege deze ingebrachte flexibiliteit zullen niet, zoals gebruikelijk, de bouwmuren dragend zijn, maar juist de voor- en achtergevel.

Lees meer
Vorige Volgende Vorig project Volgend project