Logo
Mijn 4D MENU

40 wooneenheden Julianaplein te Barneveld

Bouw locatie: Barneveld

Bouwer: nvt

Opdrachtgever: woningstichting Barneveld

Start ontwerp: 2016

Oplevering: nvt

Geschiedenis

De huidige woningen aan het Julianaplein zijn gebouwd in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Dit is de tijd dat in Europa veel tuindorpen ontstaan na de eerste wereldoorlog met als doel tegenwicht te bieden aan de verpauperde arbeiderswoningen. In Nederland werden deze tuindorpen opgezet door sociaal ondernemers, gemeenten en woningcorporaties. De woningen aan het Julianaplein zijn gebouwd door de toenmalige Ver. Volkshuisvesting en was aanvankelijk bedoeld voor huisvesting van spoorwegpersoneel. In de volksmond kreeg het Julianaplein al snel de bijnaam ’t Rooie Daarp en ontstond er een hechte gemeenschap. Een groot deel van de “huidige bewoners” zal terugkeren naar de nieuwe woningen. De verschillende leeftijdsgroepen die terugkeren hebben hun eigen woonwensen kenbaar gemaakt en deze zullen worden vertaald in het ontwerp van de nieuwbouw.

 

Visie

Het inrichtingsplan “Herontwikkeling Julianaplein Barneveld” en de aandachtspunten m.b.t. beeldkwaliteit zijn de handreikingen om tot een passend ontwerp te komen. Om onze visie hierop in beeld te brengen hebben wij niet gekozen voor afzonderlijke ontwerpen, maar voor een totaalbeeld waarbij afstemming met de bebouwde omgeving inzichtelijk wordt gemaakt.

Met name de woningen aan de Gelreweg vragen een reactie op recent gerealiseerde nieuwbouw. De kapvorm van de reeds gerealiseerde woningen zal terugkomen bij de nieuw te bouwen beneden-/bovenwoningen. De woningen rondom het Julianaplein hebben een eigen identiteit door de toepassing van houten delen in de voorgevel. Eenheid in kleur & materiaal, gevelbetimmering, samenspel van kozijnen en deuren, een duidelijk afgetimmerde goot en de aanwezige tuintjes met kleine haagjes zorgen voor een beeld wat refereert aan het gewenste Tuindorp. De verschillende woningtypes gaan op in het geheel van het plan en worden niet als dusdanig herkent. Door toepassingen van subtiele accenten in voorgevel en/of zijgevel, van elk blok, kan de Tuindorpsarchitectuur nog worden versterkt. De toepassing van rode baksteen met een terugliggende doorstrijk voeg, wit potdekselwerk en rood/oranje keramische dakpannen zullen samen met het ontwerp het ’t Rooie Daarp weer tot leven brengen.

Lees meer
Vorige Volgende Vorig project Volgend project