Logo
Mijn 4D MENU

18 PlusWoningen Plutolaan te Groningen

Autonoom eigenzinnig

Bouw locatie: Groningen

Bouwer: Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv

Opdrachtgever: De Huismeesters

Start ontwerp: 2009

Oplevering: 2011

Het ontwerp

Vanwege de stedenbouwkundige autonomie van het bouwplan is deze benaderd als één geheel, waarbij als ontwerpconcept duidelijk is gekozen voor een afwijkende vormgeving ten opzichte van de bestaande context om te beantwoordden aan het objectmatige, autonome karakter van het bouwplan. Op basis van de in het uitwerkingsplan vastgelegde verkaveling zijn daarom allereerst lessenaarsdaken geïntroduceerd waarmee het eigenzinnige karakter van het bouwobject wordt gevoed. Zij vormen als het ware de planverankeringen.

De eigenzinnigheid van het bouwplan wordt bekrachtigd door de toepassing van unieke materiaalkleuren binnen deze context. Het autonome, objectmatige karakter van het bouwplan wordt gehandhaafd door twee symmetrieassen door het bouwplan te leggen zodat geen voor-, achter- of zijkant ontstaat (de plattegronden zijn gespiegeld langs deze assen). Om te voorkomen dat de erfafscheidingen losse toevoegingen binnen het bouwplan zullen worden, zijn deze mee-ontworpen in een verbindend plint wat rondom het gehele bouwplan loopt. Hiermee wordt voorkomen dat het plan uiteen valt in 4 separate bouwvolumes, maar dat het bouwplan daarentegen als één stedenbouwkundige entiteit verschijnt. Door de hoekverbijzondering van het lessenaarsdak nog eens door dit verbindend plint heen te laten zakken wordt deze hoekverbijzondering extra geaccentueerd.

De gevels van de woningen zijn ontstaan uit de benadering van het bouwplan als geheel. Een enkele woning krijgt kwaliteit binnen de collectiviteit van het bouwplan. Van belang is hierbij geweest om kwaliteit die de massastudie pretendeert te bewaken. Die zit hem in strakke lijnen en natuurlijk een massieve verschijningsvorm. Om deze reden zijn de daken met gevelpannen uitgevoerd, zonder dakoverstekken. De raamopeningen accentueren het massieve karakter van het bouwplan door niet te fors van stuk te zijn en her en der plaats te maken voor forse vlakken metselwerk.

Lees meer
Vorige Volgende Vorig project Volgend project